Werkwijze

Wat is integratieve kindercoaching?

Integratieve kindercoaching gaat uit van het principe dat het kind de deskundige is op zichzelf en het probleem. Doordat ieder kind zich op eigen wijze laat zien aan de buitenwereld, onderzoeken we het probleem (gevoel) achter het probleem (gedrag). We activeren een innerlijk veranderingsproces waarbij het zelfhelende en beeldende vermogen van het kind worden aangesproken. 

‘Het kind weet het, kan het en doet het’.  

Dankzij deze vorm van bewustwording ontstaat er ruimte om weer vrij te ontwikkelen. In de praktijk worden verschillende coaching en counseling methoden met elkaar geïntegreerd. We behandelen niet alleen de symptomen (gedrag), maar kijken naar het kind als geheel en alle kwaliteiten die het met zich meedraagt. Het coachingstraject is procesgericht en afgestemd op het unieke kind. 

Begeleiding & Trajecten

 • Kindercoaching (1 tot 15 sessies)  
 • KLUP-sessies (5 sessies) 
 • Ouder/Kind-sessies
 • Broertje/Zusje-sessies
 • Observatie op school
 • Oudergesprekken & Oudertraining
Mocht er ondersteuning nodig zijn in een andere vorm, neem dan contact op. Bovenstaande trajecten worden altijd afgestemd op de behoeften van het kind. 

Het Kindercoachingstraject

Met een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we wat er nodig is voor jullie situatie. Wanneer beide ouders besluiten om het coachingstraject te starten, ontvangen jullie eerst een vragenlijst via de mail. De eerste sessie is een intake gesprek met beide ouders. Dit intakegesprek vindt live plaats in de praktijk.

Het traject ziet er als volgt uit

 • Telefonisch kennismaken
 • Invullen van de vragenlijst
 • Intakegesprek met beide ouders
 • X aantal kind-sessies (Max. 15)
 • Oudergesprek (om de 5 kind-sessies)
 • Eindgesprek met beide ouders

De coachingstrajecten zijn kortstondig vanwege de effectieve en doelgerichte behandelmethodes. Om de 5 kind-sessies wordt er altijd een oudergesprek ingepland. Hierin ontvangen jullie tools om je kind en zijn of haar gedrag beter te begrijpen.